2105325491 Κύπρου 47, Χαϊδάρι expert.cleaner@hotmail.com